Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve objednávce či kupní smlouvě a související dokumentaci společností Víno TK s.r.o. nebo jejími zaměstnanci. Tento souhlas zákazník uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávce, kupní smlouvě a související dokumentaci po dobu deseti let ode dne udělení souhlasu. Kupující prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a že všechny údaje jsou pravdivé a přesné a byly poskytnuty dobrovolně. Kupující prohlašuje, že byl informován o způsobu, rozsahu i účelu zpracování osobních údajů a s tímto zpracováním souhlasí. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje o zákazníkovi shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu, jakož i zasílání obchodních sdělení kupujícímu, a to do doby, než kupující přímo a výslovně sdělí společnosti Víno TK s.r.o., že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení nadále zasílána. Sumarizované údaje mohou být použity pro statistické účely pro vnitřní potřebu společnosti Víno TK s.r.o. Víno TK s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s tímto účelem. Zaměstnanci společnosti Víno TK s.r.o. nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se společností Víno TK s.r.o., jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo jiného smluvního vztahu.