Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">Příhlašte se ke svému Google Analytics účtu a po vytvoření weového profilu zkopírujte sledovací kód do tohoto pole." id="input-google-analytics" class="form-control">

O nás

Společnost  VínoTK, s.r.o. se začala formovat počátkem roku 2012 kolem pana Tomáše Kádnera.  Skupina „vínomilců“, kteří se pravidelně nepravidelně scházeli nad sklenkou jakéhokoliv poznání hodného vína či nápoje a všeho, co s ním souvisí, dobré jídlo nevyjímaje, každý různých znalostí a zkušeností, všichni ale s elánem i chutí své vinné obzory rozšiřovat a dále do svých znalostí vkládat čas, kontakty, nemalé prostředky i touhu dělit se o již poznané a poznávat dál… Platí tady ovšem – možná více, než kde jinde – že sám voják v poli mnoho nezmůže, tak ani pití o samotě nepřináší zrovna pochopení okolí, natož potom jednomu samotnému požitek, který se s vínem od nepaměti pojí, skvostně vyjádřený známým úslovím:     Nezáleží  jaké víno piješ, ale s kým je piješ!  Jako v každém společenství se ovšem každý zabývá něčím jiným, něco jiného jej živí, nemá na vše má stejný názor, nemá o vše stejný zájem –  postupně tedy zůstal užší kruh pijáků, který na již působící firmu Víno Zlatý hrozen Tomáše K. postupně navazuje již naší společnou mladou formací – Víno TK. Nezbývá, než věřit, že také ostatní vnímají již od samého počátku tu lehkost a vtip, kterou v sobě jekí jméno skrývá!? Ústřední postavou formace ostatně zůstává Tomáš K., vedle kterého pomalu, jistě a s pečlivostí sobě vlastní, roste další ze skupiny skvělých pijících právníků - sommelierů, smělý a zdatný obchodník Vítek V. Občas se stane, že jeden z pánů nemůže, takže je tady ještě jeden společník, který může alespoň zčásti a dočasně, nahradit oběma pánům toho momentálně chybějícího slovem, ve velmi vzácných případech i myšlenkou nebo činem, v každém případě ale svou nenahraditelnou přítomností – další Tomáš☺  Společnost má jednoduchý cíl a plán – navázat a pokračovat tam, kde v danou chvíli Tomáš K. skončil, pokud možno dále rozšiřovat jak své portfolio, tak působnost a uspokojovat potřeby dalších „vínomilců“ víny dostupnými i kvalitními, vynikajícím způsobem reprezentovat a šířit věhlas jejich producentů, tedy svých kmenových nebo dalších spřízněných dodavatelů a nezapomínat ani na další pijáky a produkty, které příroda k potěše ze společných chvil s dalšími bonvivány či pijáky nabízí…  Celou tradici obchodování vínem před drahnými lety započal otec Tomáše K. -…….  Tomáš K. potom - vlastně pochopitelně - již od útlého mládí směřoval nevyhnutelně k jedinému: věnovat se profesionálně jídlu a pití!? Po skončení POVINNÉ školní docházky vrhnul se tedy po hlavě do studií, jež byly ovšem docela rovnoměrně děleny s praxí, oboru, který odborný přístup umožňoval a stal se číšníkem, jenž celé své dosavadní profesní působení věrně snoubil s těmi zařízeními, které patřila v oboru mezi ta nejlepší – Restaurace Pelikán, později  Palác Žofín… Tady nabíral cenné a ve své době jinde těžko dostupné, vědomosti a odborné, profesní zkušenosti, stejně jako kontakty s těmi, kdo se na tradičně vynikající úrovni oboru aktivně i pedagogicky podíleli - formovali jeho podobu tak, jak ji známe dodnes. Protože se víno a vinařství rozvíjí, ani Tomáš nespí a pokračuje v objevování novinek a všech trendů, které se kdekoliv objeví, stejně tak i v sebevzdělávání a prohlubování vědomostí ve svém oboru. Tomáš je tím, kdo svým oborem žije a má štěstí v tom, že jeho profese je mu - vedle rodiny a sportu - největším koníčkem i vášní!  Vítek V. přestavuje ve společnosti vrcholně společenský živel – je vždy připraven se bavit a poznávat nové lidi, které bude kdykoli v budoucnu přesvědčovat o svých manažerských a obchodnických schopnostech třeba i tím, že jim víno sám odprezentuje, sám prodá, sám doveze a bude připraven je s nimi – v zájmu dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů – i společně vypít!  Vítka zdobí ctižádost a chuť se učit, nebo nechat poučit, a protože vyznává motto „Víno, Ženy a Sport“ je jasné, že je - vedle práce! - jeho vášní rovněž rodina a sport, což z nich s Tomášem dělá skvělé partnery, byť se domnívám, že spolu  dosud nesportovali… Tomáš Ch. - má rád své společníky a produkty, kterými se společnost zabývá, stejně jako které prodává!